2019 October 17/ 01:10: 52am

कोशिपारी जाने बाटोमा गाडी फसेपछि हिलो हटाउँदै