2019 December 16/ 10:28: 08am

कोशिपारी जाने बाटोमा गाडी फसेपछि हिलो हटाउँदै