2019 August 19/ 11:25: 59am

कोशिपारी जाने बाटोमा गाडी फसेपछि हिलो हटाउँदै