2021 June 13/ 02:40: 00am
    हाम्रो पुस्ताले भोगेको ठूलो भुकम्प...
    प्रविधिले संसार जोडिरहेको छ...
    रीतिरिवाज, रुढीवादी, प्रथा, परम्परा...
    मान्छेको भाग्य जन्मेको छैटौं...
    सिन्दुर र पोते लगाएर...
    मान्छेको जीवन नबुझिने दन्त्य...
    केहि दिन अघि विद्यालय...