2019 April 21/ 11:48: 31pm

२०७५ सालको एसईई परीक्षामा सहभागी हुँदै विद्यार्थी, परीक्षा चैत्र १० गतेबाट सुरु भएको हो