2019 June 27/ 03:46: 29pm

२०७५ सालको एसईई परीक्षामा सहभागी हुँदै विद्यार्थी, परीक्षा चैत्र १० गतेबाट सुरु भएको हो