2019 April 22/ 12:07: 43am
पानी जीवनका लागि अमूल्य तत्व हो...

2019-04-18

कुखुरामा ठुँगाठँुगको समस्या जुनसुकै उमेरमा देखिन...

2019-01-17

       नेक्रोटिक इन्टेरिराइटिस क्लोस्ट्रिडियम...

2019-01-10

लिची रोग अर्थात Inclusion body hepatitis-Hydropericardium...

2018-12-27

उच्च तापक्रमले कुखुराको उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर...

2018-11-22

पछिल्ला बर्षहरुमा ढुसीबाट संक्रमण हुने रोग...

2018-11-15

क्याल्सियम र फोस्फोरस दुवैले शरीरका हड्डी...

2018-10-25

हरेक बर्षको अक्टुबर ४ मा अन्तरराष्ट्रिय...

2018-10-11

हरेक बर्षको अक्टुबर ४ मा अन्तरराष्ट्रिय...

2018-10-04