2018 October 18/ 06:30: 52am
शरिरको विभिन्न प्रणाली संचालनको लागि विभिन्न...
मृगौला सम्बन्धि समस्याहरु  धेरै पन्छीहरुमा विद्यमान...
हरेक बर्षको अक्टुबर ४ मा अन्तरराष्ट्रिय...
हरेक बर्षको अक्टुबर ४ मा अन्तरराष्ट्रिय...