2019 December 09/ 05:20: 57am
कुखुरापालन व्यवसाय देशको आत्मनिर्भर व्यवसाय भई...

2019-11-07

१) इन्फेक्सियस ब्रोन्काइटिस Infectious bronchitis (IB) तीव्र...

2019-10-17

कुखुरामा विश्वभरि फैलिएको रोगहरु मध्ये एक...

2019-10-14

फ्याटी लिभर हेमोरेजिक सिन्ड्रोमलाई फ्याटी लिभर...

2019-05-09

कुखुरामा दानाको आकारको प्रभावदानाको साइजले पनि...

2019-05-02

पानी जीवनका लागि अमूल्य तत्व हो...

2019-04-18

कुखुरामा ठुँगाठँुगको समस्या जुनसुकै उमेरमा देखिन...

2019-01-17

       नेक्रोटिक इन्टेरिराइटिस क्लोस्ट्रिडियम...

2019-01-10

लिची रोग अर्थात Inclusion body hepatitis-Hydropericardium...

2018-12-27