2022 June 29/ 09:23: 38am
मासु प्रयोजनका लागि पालिएका ब्रोइलर कुखुराको...
कोरोना गोलो आकारको विषाणुमा पर्दछ ।...
कुखुराहरुको मृत्युदर बढ्नुमा धेरै कारणहरु पर्न...
तनाव भनेको दबाब, बोझ र बाध्यताले...
कुखुरापालन व्यवसाय देशको आत्मनिर्भर व्यवसाय भई...
१) इन्फेक्सियस ब्रोन्काइटिस Infectious bronchitis (IB) तीव्र...
कुखुरामा विश्वभरि फैलिएको रोगहरु मध्ये एक...