2022 June 29/ 10:11: 07am

नेपालमा दोश्रो चरणको कोरोना भाईरस फैलिएपछि सर्वसाधारणहरुलाई मास्क वितरण गर्दै प्रहरीहरु