2021 October 19/ 06:49: 59pm

नेपालमा दोश्रो चरणको कोरोना भाईरस फैलिएपछि सर्वसाधारणहरुलाई मास्क वितरण गर्दै प्रहरीहरु