2021 June 13/ 03:01: 53am

नेपालमा दोश्रो चरणको कोरोना भाईरस फैलिएपछि सर्वसाधारणहरुलाई मास्क वितरण गर्दै प्रहरीहरु