2020 October 29/ 12:55: 19pm

कोरोना भाइरसको कारण पर्यटनहरु नआएपछि सुनसान पर्यटकीय क्षेत्र ठमेल बजार