2020 May 31/ 06:13: 34pm

कोरोना भाइरसको कारण पर्यटनहरु नआएपछि सुनसान पर्यटकीय क्षेत्र ठमेल बजार