2021 January 18/ 02:53: 48am

कोरोना भाइरसको कारण पर्यटनहरु नआएपछि सुनसान पर्यटकीय क्षेत्र ठमेल बजार