2019 November 13/ 04:47: 22am

    ‘एक हप्ता एक दिन खेत बारीमा केहि छैन’, ‘एक वडा एक नमुना सहकारी, एक सहकारी एक उत्पादन कार्यक्रम’, ‘एक वडा एक नमुना पशु फार्म’, ‘एक वडा एक नमुना विद्यालय’, एक वडा एक सांस्कृतिक समुह’, सुकुम्बासी मुक्त नगर’, ‘उपप्रमुखसँग महिला कार्यक्रम’, ‘एक खेलमैदान, एक पोखरी, एक नर्सरी र एक बाल उद्यान’, ‘मेयर गरिबी निवारण’, ‘छुवाछुत सामाजिक अपराध हो’ समुदाय स्तरमा विभिन्न जनचेतनामुलक कार्यक्रम, ‘एक घर एक धारा’, ‘क्लिन धुलिखेल ग्रिन धुलिखेल’ । 

    धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोक ब्याञ्जुले बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम (बजेट) र विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए । ‘एक हप्ता एक दिन खेत बारीमा केहि छैन’, ‘एक वडा एक नमुना सहकारी, एक सहकारी एक उत्पादन कार्यक्रम’, ‘एक वडा एक नमुना पशु फार्म’, ‘एक     वडा एक नमुना विद्यालय’, एक वडा एक सांस्कृतिक समुह’, सुकुम्बासी मुक्त नगर’, ‘उपप्रमुखसँग महिला कार्यक्रम’, ‘एक खेलमैदान, एक पोखरी, एक नर्सरी र एक बाल उद्यान’, ‘मेयर गरिवी निवारण’, ‘छुवाछुत सामाजिक अपराध हो’ समुदाय स्तरमा विभिन्न जनचेतनामुलक कार्यक्रम, ‘एक घर एक धारा’, ‘क्लिन धुलिखेल ग्रिन धुलिखेल’ अभियान संचालन गर्ने बताए । 
    सन् २०२० सम्ममा समग्र नगरलाई बालमैत्री नगरपालिका बनाउने नीति नगर प्रमुख ब्याञ्जुले प्रस्तुत गरेका छन् । वडा नम्वर १० लाई जिल्लाकै दोश्रो र प्रदेशको तेश्रो बालमैत्री वडा घोषणा गरिएको र आगामी आर्थिक वर्ष भित्र ६ वटा वडालाई बालमैत्री घोषणा गर्ने बताईएको छ । आगामी वर्षका लागि नगरपालिकाको ७८ करोड ४८ लाख १८ हजार बजेट सीमा कायम गरिएको नगर प्रमुख ब्याञ्जुले बताए । नगर सभामा उपप्रमुख विमला शर्माले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा भएका मुख्य कार्यहरु तथा आर्थिक विधेयक प्रस्तुत गरेकी थिईन् । 
    नगरपालिकालाई पर्यटकिय केन्द्रका रुपमा विकास गर्न पर्यटन ब्यवसायी सम्वद्ध संघ संस्थाको साझेदारीमा पर्यटन ब्यवसाय तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यहरु गर्ने नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ । धुलिखेल नगरपालिको आ.ब २०७५÷०७६ मा समानीकरण अनुदान रु १० करोड ७५ लाख, सशर्त अुनदान रु २० करोड १६ लाख, डिएफआडिको सडक मर्मत ९० लाख, सडक बोर्ड नेपाल ६५ लाख, सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापतको रकम रु ५ करोड ६२ लाख, समपूरक अनुदान ८० लाख, प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम ५ लाख २१ हजार, प्रदेश सरकार समानीकरण ७९ लाख ९९ हजार, सशर्त अनुदान २ करोड २१ लाख ३० हजार, नगर विकास कोष ऋण १ करोड २५ लाख, युनिसेफ नेपाल ४ लाख ५ हजार, सियास समेत ४ लाख १३ हजार ९३५,  आन्तरिक आय मौज्दात अ.ल्या. समेत ९ करोड ९५ लाख ६ हजार ९४७ र जनसहभागिता २ करोड समेत जम्मा कुल रु. ६७ करोड ५३ लाख ५१ हजार ०४१ को बजेट तथा कार्यक्रम तर्जूमा गरिएको थियो । आर्थिक बर्ष सम्पन्न नभइसकेको र कतिपय योजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेको कारणले यथार्थ आम्दानी तथा यर्थाथ खर्चको विवरण पेश गर्न सम्भब भएन तर पनि आन्तरिक आय तर्फ मौज्दात अ.ल्या. समेत ९ करोड ९५ लाख ६ हजार ९४७ अनुमान गरिएको मध्य ७ करोड ५ लाख ३७ हजार ७४२ अर्थात् ७० प्रतिशत संकलन भएको साथै चालू आर्थिक बर्षको जेष्ठ मसान्त सम्म चालू खर्च २३ करोड ४१ लाख ६२ हजार ३८४ अर्थात ६६.०६ प्रतिशत तथा पूँजीगत खर्च १५ कराड ४७ लाख २१ हजार ९१४ अर्थात ४५.९३ प्रतिशत छ ।   
        धुलिखेल नगरपालिकाले नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुुने वित्तिय समानिकरण अनुदान १२ करोड ७ लाख, सशर्त अनुदान २१ करोड २१ लाख र समपुरक अनुदान २ करोड समेत जम्मा ३५ करोड २८ लाख । प्रदेश सरकारवाट प्राप्त हुने वित्तिय समानिकरण अनुदान १ करोड १ लाख ६० हजार, सशर्त २ करोड ५० लाख र समपुरक अनुदान १ करोड समेत ४ करोड ५१ लाख ६० हजार । राजश्व बाँडफाँड अन्तर्गत बाँडफाँड भई प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि कर ७ करोड ५० लाख, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क ४ करोड ५० लाख र सवारी साधन कर २ करोड २१ लाख ५८ हजार समेत गरि १४ करोड २१ लाख ५८ हजार । आन्तरिक आय मौज्दात अ.ल्या. समेत रु ९ करोड ४५ लाख । नगर विकास कोष ऋण १ करोड २२ लाख, समाजिक सुरक्षा भत्ता ८ करोड ५० लाख, सडक बोर्ड नेपाल ५० लाख, डिएफआडिको सहयोगमा सडक मर्मत ९० लाख, स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रम १ करोड, प्रधान मन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम ४० लाख तथा जनसहभागिताबाट २ करोड ५० लाख गरी कुल जम्मा रु ७८ करोड ४८ लाख १८ हजार वजेट सीमा कायम गरिएको छ । उक्त बजेटबाट वडा कार्यालय तर्फ चालू खर्च ६५ लाख २८ हजार,  सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम चालू खर्च ८ करोड ५० लाख, संघ सरकारको सशर्त अनुदानमा चालू खर्च १५ करोड ७७ लाख ३८ हजार, नगरपालिका कार्यालयको चालू खर्च ८ करोड ७६ लाख ९० हजार समेत समग्रतामा चालू खर्च तर्फ ३३ करोड ६९ लाख ५६ हजार अर्थात ४२.९३ प्रतिशत र पूजिगत तर्फ वडा कार्यालय ५ करोड ४० लाख, नगरपालिका कार्यालय ३९ करोड ३८ लाख ६२ हजार समेत पूजिगत खर्च तर्फ ४४ करोड ७८ लाख ६२ हजार अर्थात ५७.०७ प्रतिशत हुने गरी बाँडफाँड गरिएको छ ।