मुख्य खबर

शिक्षामा चार करोड अनियमितता

८ करोड ५० लाख बेरुजु
धुलिखेल/साविकको शिक्षा कार्यालयमा चरम अनियमितता भएको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले पुष्टि गरेको छ । शिक्षा कार्यालयमा प्राप्त विभिन्न कार्यक्रमहरुमा शिक्षा कार्यालयमा भएका अनियमितताका प्रमाणहरु लेखापरिक्षणका क्रममा भेटिएका छन् । 
आर्थिक वर्ष २०७३÷२०७४ को अन्त्यसम्ममा शिक्षा कार्यालयको ८ करोड ५० लाख ६५ हजार २ सय ६१ बेरुजु पुगेको छ । सोहि वर्ष कार्यालयले १ लाख ५१ हजार १ सय बेरुजू फछ्र्याैट गरेको छ । कार्यालयमा भएको बेरुजु रकम मध्ये असुल गर्नु पर्ने १ करोड ५२ लाख रहेको छ भने अनियमित भएको ४ करोड ६४ लाख ६१ हजार ७ सय ७९ रहेको छ । खर्च भएको मध्ये प्रमाण कागजात पेश नभएको २ करोड ३३ लाख ६९ हजार ६ सय ५० रुपैया रहेको छ । कार्यालयमा प्राप्त विभिन्न कार्यक्रमहरु मध्ये अनौपचारिक शिक्षा तथा निरन्तर सिकाई कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका अनुसार प्रमाणप छपाई तथा वितरणमा ८७ हजार ४ सय ३५ अनियमित खर्च भएको लेखापरिक्षणका क्रममा फेला परेको छ । त्यस्तै सोहि कार्यक्रममा पाठ्यसामाग्री विववरण, ढुवानीको विल भरपाई विना ३३ वटा समुहका नाममा १० लाख ६० हजार भुक्तानी गरिएको छ । कार्यक्रममा स्विकृत बजेट भन्दा १२ हजार १ सय ५० धेरै खर्च गरी भुक्तानी गरी अनियमितता गरेको लेखापरिक्षणको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 
त्यस्तै साक्षरता दिवस कार्यक्रममा पनि ब्यापक अनियमितता भएको देखिएको छ । उक्त कार्यक्रमको बैठक नै नबसी बैठक भत्ता भुक्तानी गरिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा बस्ने बैठक समेत नक्कली गरिएको छ । बैठक नबसी भुक्तानी गरिएको लेखा परिक्षणको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । २०७३ साल असोज १९ गते शिक्षा समितिको बैठकमा १४ जना उपस्थित भएको भन्दै भुक्तानी गरिएको थियो । उक्त दिन बैठक बसेकै थिएन । बैठकमा भत्ता १४ हजार भुक्तानी गरिएको छ । सोहि कार्यक्रमको अतिरिक्त कृयाकलापका लागि विनियोजन भएको २५ हजार रकम चिया खाजामा भुक्तानी गरिएको छ । साधारण खर्च, परीक्षा नियन्त्रण, अनौपचारिक शिक्षा, शिक्षक सेवा निवृत्त सुविधा, सबैका लागि शिक्षा, माध्यमिक तह, विशेषा शिक्षा परिषद्, विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम जिल्ला स्तर र केन्द्रस्तर, मन्त्रालयबाट विद्यालयको नाममा भएको निकासा, शिक्षा सेवा आयोगमा भएका खर्चहरुमा अनियमितता भएको लेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 
बार्षिक खरिद योजना विपरित विना प्रतिस्पर्धा समाना खरिद गरिएको, दैनिक तथा भ्रमण भत्ता मनलाग्दी गरेको छ । दरवन्दी फेरबदलमा समेत कार्यालय प्रमुखले मनलाग्दी गरेको उल्लेख छ । एडिवीबाट प्राप्त दैवि प्रकोप उद्धार कोषमा ३ करोड ३० लाख ५० हजारमा सुविधा विस्तार समितिको निर्णय वेगर आफुखुशी ३१ वटा विद्यालयलाई ५६ लाख ९७ हजार विनियोजन गरिएको छ । स्विकृत नै नगरी २ करोड १४ लाख ५७ हजार १ सय ६५ रुपैया अनियमितता गरेको देखिएको छ । (अन्य शिषर्कको अनियमितता आगामी अंकमा) 
 

प्रकाशित मिति: 24 May, 2018